Med Ångaren Bohuslän i norra Bohuslän.

Här följer en bildberättelse från en resa med "Ångaren Bohuslän", mellan Kungshamn och Strömstad.
En strålande och varm dag, fredagen den 25 juli 2008.
För mera info om ångbåten och föreningen "Sällskapet Ångbåten", så tryck här:

Sällskapet Ångbåten.Ångbåten Bohuslän.


Bohuslän.


Karta över första biten, mellan Kungshamn och Hamburgsund. (Bortse från bilen!)
Den blå linjen är loggad med GPS, alltså exakt rout.


Sträckan mellan Hamburgsund och Havstenssund.


Sista sträckan från Havstenssund till Strömstad.


Bohuslän på ingående till Kungshamn.


Befälhavaren med en glad resenär.


Bron till Smögen, under vilken vi passerar.


Båtmaster och radiomaster. De högra tillhör Teracom för bl.a. radio-TV utsändning, 102 meter hög.


Maskinrummet på Bohuslän.


Maskinrummet.


"Marie Smögen" från Lysekil.


Rorsman.


En av sommarens varmaste dagar, 30 grader.
Fullt med sol- och badande människor på klipporna.


Bad, sol och båtar. Det är sommar!


Infart till Sotenkanalen. Egentligen heter den Sote kanal, men Sotenkanalen är den vanligaste benämningen.


Broöppning...


Svängbron öppen.


Från Bohusläns komandobrygga.


Nu har vi passerat bron.


Sotenkanalen kallas ibland sjöfartens E6, och det är ju lätt att förstå.


Trafikstockning...


Hunnebostrand, med ställningar för "lutfisken", långan.


Kort uppehåll i Ulebergshamn.


K-märkt fartyg.


Tillverkningsskylt.


Klipporna i Bohuslän är imponerande. Lägg märke till de två personerna på toppen, förutom alla solande.


Överallt ser man sviterna/såren efter stenbrytningen som har varit väldigt omfattande i Bohuslän.


Här är en orörd ö, med dess mjuka och smekande klippor. Man får nästan en erotisk känsla.


Fullt med folk på båten. Tyvärr tar man ombord för mycket folk, blir ganska trångt.
Alla bevakar sin plats, och viss irritation kan märkas. Jag menar inte att sjösäkerheten äventyras,
men trevnaden naggas tyvärr i kanten.


Norska båtar är nog i majoritet i norra Bohuslän.


Sjöräddningssällskapets båt på uppdrag.


Några vrak.


Kanalen mellan Hamburgsund och Hamburgön. Till höger ser vi ett annan gammalt fartyg, M/S Nolhåtten.


Vägverkets linfärja mellan Hamburgsund och Hamburgön. Sträckan är inte lång, men sjötrafiken är intensiv.


Hamburgsund.


En riktig fiskebåt från Strömstad.


Segelbåt i trä, inte så vanligt numera.


Fjällbacka. Sjöfartsverkets "Scandica" ligger i hamn.


Master, master och åter master. Men störst av alla är Teracoms radiomast för radio och TV utsändning
i Grebbestadsområdet, 102 meter hög.


Färjan till Koster.


Västtrafiks Kosterfärja.


Så var vi framme i Strömstad, och dags att gå i land efter fem och en halv timmar på sjön och en trevlig resa.


Vi lämnar nu "Ångaren Bohuslän" bakom oss.
Tack och farväl.
 

Åter till huvudmenyn för allmänna bilder.

Till huvudmenyn, för spårtrafik.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 29 juli 2008. Vid mail, tag bort "X" i adressen.