Kvarnbyfallen en mycket kall vinterdag.

Några bilder från Kvarnbyfallen i Mölndal. Det är Mölndalsån, som här faller totalt över 40 meter. Fallhöjden är faktiskt högre än i Trollhättan,
låt vara att vattenflödet bara är en bråkdel av Göta Älvs, men ändå. I fallfåran ser man många rester efter ett stort antal kvarnar som funnit här
under många århundraden. Redan på 1600-talet fanns det kvarnar här. Under 1800-talet så kom även textilindustrier och pappersbruk.
Namnet Kvarnbyn och Kvarnbyfallen är ju inte så svårt att förstå, "Kvarnarnas dal". Även namnet "Mölndal" kan härledas härifrån,
Mölna betyder vattenkvarn.
Vinterbilderna är tagna en kall februariadag 2003. Övriga vid lite olika årstider.


Februari 2003 var en kall månad och fallet har delvis frusit.


Februari 2003.


Februari 2003.


Februari 2003.


Februari 2003.


Februari 2003.


Februari 2003.


Februari 2003.


Istappar är det gott om. Februari 2003.


Snö och is.


Nerifrån Forsebron. Till vänster syns "Mölndals Kråka". Denna backe var mycket brantare och smalare,
innan man på 1985 planade ut den. Februari 2003.


Forsebron, söderut in mot numera nerlagda Pappyrus.


Mycket vatten, dec 2006.


Här var det en liten översvämning, betydligt värre var det i centrala Mölndal.
Se annan bildserie om detta. Dec 2006.


Vid Gamla Torget.


Fallen uppifrån.


Översta delen av fallen.


.


Höst i fallen.


.


Ungefär i mitten.


.


.


.

Här finns fler bilder från översvämningen i mitten av dec. 2006

Åter till menyn, övriga allmänna bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 26 januari 2007. Rev. jan-09. Vid mail, tag bort "X" i adressen.