Några bilder från Lützen, där Gustav II Adolf stupade i dimman år 1632.
Foto från våren 2010.


Lützen, ca 20 km söder om Leipzig, är ett litet samhälle där mycket kretsar omkring Gustav II Adolf och hans härjningar i centraleuropa.
Här finns en minnesplats, Gustav Adolf museeum mm.


Karta över Tyskland.


Karta över området runt Leipzig och Lütsen.


Karta, på torget, över det lilla samhället Lützen.


Nedastående bild/text hittar man på torget i Lützen. Den berättar om Gustav Adolfs eskapader, dag för dag, i Tyskland åren 1630 till 1632, då han stupade.
Det är för mig ingen vacker läsning. Vad hade han här att göra egentligen? Krigarkungen Gustav.


Gatuskylt inne i samhället. Gustav Adolf är i gott sällskap av Karl-Marx. Troligen lika goda kolsupare båda två.


Minnesplatsen ligger ca 1 km norr om samhället.


Gusta Adolfs minneskapell.


Informationsskylt.


Minnesmonumentet.


Gustav Adolfs stenen.


Kapellet.


Gustav till häst.


Här i dimman stupade han den 6 november 1632.


Avslutar med en karta från mitten av 1600-talet.

 

Åter till huvudmenyn för allmänna bilder.

Till huvudmenyn, för spårtrafik.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 30 april 2010. Vid mail, tag bort "X" i adressen.