Berlin Hauptbahnhof, Lehrter bahnhof.

Berlins nya "centralstation", Berlin Hauptbahnhof. Tidigare hette den ursprungliga stationen på denna plats,
Lehrter bahnhof, vilket den fortfarande kallas för som undertext.
Stationen har ett övre läge i öst-västlig riktning med sex spår, varav två för S-Bahn och fyra för fjärrtågen.
Under mark, i nord-sydlig riktning finns åtta spår för fjärrtåg.
Här följer några bilder från maj 2007.


Stationen exteriörmässigt.


Den övre plattformen, som syns på denna bild, är den öst-västliga sträckningen med bl.a. S-Bahn.


Här syns ett S-bahntåg.


Stationen från södra sidan.


Entrehallen.


S-Bahn på övre plattformen.


IC tåg till Warszawa, från övre plattformen.


ICE tåg.


Regionaltåg.


Två S-Bahntåg.


S-Bahntåg.


Regionaltåg.


Vi tar rulltrapporna ner till det nederst planet.


Regionaltåg.


.


DB s regionaltåg med 101.


Natt-tåget mot Malmö via Sassnitz, Trelleborg.


Sista bilden från Berlin.


Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, uppdaterad 1 juni 2007. Vid mail, tag bort "X" i adressen.