Bollnäs 11 september 2009.

Ett antal bilder från en helt vanlig dag i Bollnäs. Närmare bestämt 11 september 2009, mellan klockan 10.48 och 18.58.
Utöver nedanstående bilder så "missade" jag fyra till fem godståg och några av X-trafikens Reginor.
Trafiken på stambanan genom Hälsingland är intensiv då all trafik till Norrland, norr om Bollnäs, passerar här.
Bortsett från tågen på kuststräckan upp till Sundsvall, som ju går på Ostkustbanan.


X-trafikens X52 ankommer från Ljusdal, kl.10.48


IC tåg till Östersund, lokförarbyte och inväntan av avgångstid.


10.57, möte med norrgående GreenCargo godståg.


11.38 passerar ett tomt timmertåg norrut.


Dubbla Rc i "stålpendel". Klockan 11.57


X trafikens pendel Gävle - Ljusdal. Mycket folk med tåget, klockan 13.13.


Norrgående kontainertåg, 13.28


SJ:s IC tåg Östersund - Stockholm klockan 13.46. Lokförarbyte.


Banverkets tjänstefordon.


Tåg mot Gävle, och mycket folk som skall med. Klockan 14.49.


Tåg från Gävle 15.13.


X-52 fortsätter mot Ljusdal, 15.15.
Till väster ser vi det relativt nybygda stationshuset.


Stationshuset, eller Bollnäs ReseCenter, från gatan.


Norrgående Regina.


15.26 kommer Stena Metalls södergående "Skrottåg" med TGOJ Ma-401.


Banverkets T44, passerar 16.16.


IC tåg Stockholm - Östersund, med som vanligt lokförarbyte, 16.42.


Klar för avgång då X-trafikens X52 ankommit, 16.46.


Dubbla Rc i norrgående godståg, 17.01.


Pendeln från Gävle, klockan 17.15, och det kryllar av folk.


Timmertåg söderut klockan 17.30.


Långt tåg.


Återigen ett norrgående godståg med dubbla Rc, 17.35.


Rc med godståg söderut 18.03.


18.09 kommer nästa pendel från Gävle. Tillträdet till plattformen där tågen stannar sker med övergång i plan.
Verkar inte bra! Trafiken är snabb och intensiv. Visserligen både ljud- och ljus signal, men ändå.


Lastbilstrailer och kontainer tåg från Narvik (?) .


Möte med X2000 mot Östersund. 18.25


18.29 mot Östersund.


SJ:s X40 mot Ljusdal, klockan 18.57.


Möte med "stålpendel" och dubbla Rc-lok, klockan 18.58.


Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 4 oktober 2009. Vid mail, tag bort "X" i adressen.