Några bilder på Du och Dg trälok.

Du och Dg loken är fotograferade under senare delen av 1970 talet. Loken börja bli slitna och sjunger på sista versen. Du 144 och 206 är så kallade stålparantes eller mix lok. Förarhytterna har här bytts ut mod stålkorgar medan mittdelen fortfarande är av trä. Du 144 är tillverkat 1925, de andra 1930-33.
Bilderna på Dg 101 är från SJK:s resa Stockholm - Göteborg med anledning av att det då var 50 år sedan Västra Stambanan blev elektrifierad. Resereferat från denna resa finns i TÅG 5/76

Klicka på bilderna.


Frövi med lokaltåg till Hallsberg, mars 1975.
 
Stålparantes, Jönköping, mars 1975.
 
Du144 utanför Huskvarna, mars 1975 .
 
Du207 på Sävenäs lokstn, mars 1975
 
 

Dg188 i tåg mot Trelleborg på Malmö C, maj 1975.
 
Du206 mix i Trelleborg, maj 1975.
 
Lokaltåget till Borås gör uppehåll i Härryda, dec 1975.
 
Närbild på Du207 i Härryda, dec 1975.
 
 

Du234 multad med Rc, eller...., Göteborg C, mars 1976.
 
Lokaltåg mot Borås, upp mot Skansen Lejonet (Göteborg). X7 och X8 i bakgrunden. mars 1976.
 
Dg101 med extratåg V:a Stambanans eldrift 50 år. Stockholm C. 16 maj 1976
 
Dg101 med extratåg V:a Stambanans eldrift 50 år. Flen ??. 16 maj 1976.
 
 

Du224 i Karlskrona, juni 1976.
 
Du224 i Karlskrona, juni 1976.
 
Skrotning påbörjad av Dg227, Vislanda juni 1976.
 
Gruståg i Kil, okt 1976.
 
 

Sävenäs lokstation en snöig vinterdag, dec 1976.
 
Göteborg C, jan 1977.
 
Sävenäs lokstation, Du och Mg, april 1977.
 
Du234 har slutgiltigt nått Vislanda, aug 1978.
 
 

Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com ©: Foto, Rune Feldt. Vid mail, tag bort "X" i adressen.