Bilder från dubbelspårsbygget Torebo - Heberg på Västkustbanan, förbi Falkenberg.

Västkustbanan byggs om till dubbelspår och flyttas samtidigt ut från Falkenbergs tätort. Sträckan mellan Torebo och Heberg är 13 km lång och beräknas vara klar hösten 2008. En helt ny stations byggs också vid Tröingeberg, som kommer att ersätta nuvarande Falkenberg C. Sträckan får två tunnlar och en lång bro över Ätran, på 240 meter. Bild på bron saknas dock. Hela projektet beräknas kosta 1,2 miljarder kronor.
Nedan följer ett bildreportage från 13 juni 2007.Karta över den nya sträckningen.Skreatunnelns norra del. Tunnellängden är 565 meter.


Räler från Österike i väntan på utläggning.


Skreatunneln, norrut.


Södra infarten till Skreatunneln.


Heberg. Motorvägsbron syns i bakgrunden och till höger nuvarande sträckning av Västkustbanan, mot Falkenberg.


Mackadammtåg mellan Heberg och Skreatunneln.


Södra infarten till den 1170 meter långa Tröingebergstunnel.


Här byggs vägundergång vid Tröingebergs nya station.


Fyra spår och plattformar vid Tröingeberg. Denna station kommer att ersätta nuvarande Falkenberg C.


Vägport, och trappor upp till platformen.


Samma som förra bilden.


Plattformarna vid den nya stationen.


Längre norrut har man inte kommit riktigt lika långt.


Vägport.


Vi närnar oss Torebo.


Här vid Torebo viker den nya banan av från befintlig.


Torebo förgreningspunkt. Den gamla banan kommer att finnas kvar in till Falkenberg för godstrafik.


Öresundståg vid Torebo, norrut på det befintligt dubbelspåret.


Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 17 juni 2007. Vid mail, tag bort "X" i adressen.