Godstågsviadukten i Göteborg.

Sträckan mellan Gubbero och Olskroken består av en 650 meter lång viadukt. Själva bron förbinder å ena sida, Borås- (Kust-till-kust banan) och Västkustbanan, och å andra sidan Västra Stambanan, Bohusbanan, Bergslagsbanan och Hamnbanan. Trafiken utgörs normalt endast av godståg. Utan denna viadukt så skulle alla genomgående godståg tvingas in mot centralen och där gör rundgång av loket. Bron är alltså mycket viktig för järnvägsnätet i Göteborgsområdet. Bron byggdes 1935 och då för 22,5 tons axellast. Den är sliten och markunderlaget lera. Trafiken sker på dispens och för 25 ton. Max hastighet 20 km/tim. En helt ny bro kommer nu att byggas strax väster om den befintliga, med stax 30 ton och sth 50/70 km/h. Förberedelse har påbörjats och själva bron börjar byggas senare i höst. Denna skall vara klar juli 2009.
Under viadukten passerar: Redbergsvägen med bl.a. fyra spårvägslinjer och flera busslinjer. Motorvägen, E3 med intensiv trafiken österut. Spårvägens snabbspår mot Angered och Kortedala/Bergsjön, men fyra spårvägslinjer. Västra Stambanan/Bergslagsbanan/Bohusbanan. Och under detta finns den kulverterade Mölndalsån. Parallellt med viadukten löper motorvägen E6-E20 . Nedanstående bilder är en dokumentation av bron innan byggnationen startar av den nya bron.


En ovanlig syn, persontåg på viadukten. Här ett tomt chatertåg på väg mot BJs hemvist vid Lärje.


Röda linjen är sträckningen av den nya Godstågsviadukten.
Denna skall byggas alldeles intill nuvarande viadukt.


Nerfarten på Olskrokssidan.


Samma som förra bilden.


GS linje 7, passerar under bron på Spårvägens snabbspår.


Försignal mot Olskroken


Över motorvägen och Västra stambanan finns även en gångbro.


Trappan till gångbron.


Spårvägens snabbspår.


Godståg på bron.


Nerfarten mot Gubbero.


När Tingstadstunnel byggdes 1967, så var man tvungen att flytta och kulvertera Mölndalsån.
I samband med detta fick två nya enbenta stödben byggas.


Multipplade Rc med Green Cargo godståg, över Redbergsvägen.


Det högra spåret leder upp på viadukten, från Gubberohållet.


Brostöd.


Ännu flera brostöd.


Godståg över Redbergsvägen.


Ytterligare ett godståg.


Och ett till....


..


Närbild på spårläget.


.


Connex nattåg till övre Norrland.


Godståg med flislastade vagnar.


Godståg med flislastade vagnar.


BJs med extratåg.


Handbollståg. Ett direkttåg Kungsbacka - Stockholm, utan att passera Göreborg C.


Samma som förra bilden.


Rm med godståg.


Godståg passerar över Västra stambanan.


Uppfarten på Olskrokssidan.


Mölndalsån i förgrunden.


Motorvägen E6 passerar underst och E20 där emellan.


Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 3 augusti 2007. Vid mail, tag bort "X" i adressen.