GråkallBanen i Trondheim.

Bilder från Gråkallbanen, Trondheims enda kvarvarande spårvägslinje. Banan byggdes 1924 och nerlades faktiskt 1988 efter att nätet hade totalrenoverats och nya vagnar köpt in för 150 miljoner kronor!! Så blir det när politiker allsmäktigt för styra! Nåväl Gråkallbanens vänner bildades och trafiken kunde återupptas, 1990, på en något avkortat sträcka, eftersom man redan direkt efter nerlägningen, rev upp spåren i centrum. Banan drivs numera av Veolia Transport Bane AS, tidigare Connex. Vi får hoppas att banan kan fortleva och det finns faktiskt planer på förlängning i centrala Trondheim. Förhoppningsvis kan den nya Bybanan i Bergen vara en morrot att utveckla spårvägen även i Trondheim.
Lite fakta, spårvidden är 1000 mm, banlängd 8,8 km och med 21 hållplatser. 15 minuters trafik, dagtid vardagar. Kvällar och helger är det 30 minuters intervall. Vagnhall och verkstad, samt spårvägsmuseum i Munkvold. Vagnarna är från mitten av 80-talen.


Slingan vid St. Olavsgate.


Slingan vid St. Olavsgate.


Slingan vid St. Olavsgate.


En vagn lämnar slingan.


Kungens gate.


Kungens gate.


Tordenskölds gata.


Kungens gate.


Spåren och t.o.m. växeln, till den gammla sträckningen in mot centrum kvarligger men är överasfalterade.


Kongens gate.


Interiörbild.


Gammal slinga vid Ila.


Breidablikk hållplats.


Kort dubbelspårig sträcka vid Nordre Hoem.


Hoem Nordre hållplats.


Den stora Hoemsbrua, 90 meter lång.


Munkvold med vagnhall, och spårvägsmuseeum till höger.


Spårvägsmuseet.


Historiska destinationsskyltar.


Linjenätet 1966. Idag återstår endast det röda.


Några gamla vagnar.


Munkvolds hållplats.


Ändstationen vid Lian.


Ändstationen vid Lian.


Så är vi åter vid St.Olavs gate.


Destinationsskylt.


En bild från januari 1986, i centrum på den numera nerlagd sträcka.


Januari 1986 vid Kungens gate.


Januari 1986 i närheten av Ila.


Januari 1986 i närheten av Lade, numera nerlagd sträcka.


Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 31 juli 2010. Vid mail, tag bort "X" i adressen.