Spårvägen i Katowiceområdet. Del 1.

Katowice är samlingsnamnet för en region på ca 2 miljoner människor i södra Polen. Förutom Katowice på 334 000 invånare så finns Sosnowiec 236 000, Gliwice 199 000, Bytom 198 000, Zabrze 195 000, Ruda-Slaska 149 000, Tychy 130 000, Dabrowa 129 000, Chorzow 119 000, Jaworzno 96 000 och Myslowice på 78 000 invånare. Alla dessa städer ligger mycket nära varandra och har byggts upp vid kolgruvor och stålverk. Här finns ett av Europas största sammanhängande spårvägsnät, med interurbantrafik mellan orterna. Standarden på såväl spårnätet som vagnarna är mycket varierande. Signalprioritering existerar tyvärr inte alls, känns som en oändlig väntan vid varje trafikljus. Visst har spårvägen egna signalbilder, men vad hjälper det! Uppehåll vid rödljus är längre än hållplatsuppehållen, helt sjukt. På en linje såg jag en förare som läste i en bok vid varje rödljus, han lär hinna med några böcker.
Upprustning till Snabbspårvägsstandard sker på vissa sträckor. Tyvärr så blir det nog svårt att behålla många delsträckor då det fodras enorma upprustningsinsattser i såväl spår som fordon, och det kostar pengar. Men varför inte satsa på spårvägen? EU bidrar för närvarande till stora motorvägsbyggen i området. Paradoxalt nog så är ju detta ett hot mot spårvägen. En annan svårighet är att det är staten som äger spårvägen och inte som vanligt kommunerna. Viljan att bevara den miljövänliga spårvägen finns kommunalt, då område tillhör ett av de mest förorenad i Europa med tanke på all kol- och stålindustri. Även om miljön har blivit mycket bättre de senaste årtionden. Mycket är nerlagt, eller renat.
Ett besök i Katowice kan verkligen rekommenderas innan alltför stora förändringar sker i bl.a. kollektivtrafiken. En Polsk turistguide på turistmässan, TUR07, i Göteborg i våras sa visserligen ordagrant till mig, ”i Katowice finns inget att se…”. Jag håller inte med henne!
Här följer några bilder från ett besök i maj 2007.


Linjenätskarta över hela nätet. Bättre upplösning kan ni få på denna länk: http://www.tram-silesia.pl


En historiskt intressant kartbild på hur nationsgränserna har delat området under olika tidsperioder.
Bilden lånad från Jacek Wesolowski.


En aktuell bild över nätets standard, enkelspår, dubbelspår, olika linjeblockeringssystem och LRT standard. De olika kommunernas geografiska läge framgår också.
Bilden lånad från Jacek Wesolowski.


1. Katowice centrum.


2. Katowice centrum.


3. Katowice, Granczna.


4. Katowice, Granczna.


5. Katowice, Granczna


6. Katowice Rynek. ”torget”, centrum i Katowice, i alla fall ur spårvägssynpunkt. Ett stort antal linjer passerar här.


7. Katowice. Teater.


8. Linje 41 och 16 vid Rynek, Katowice.


9. Spårkorsning vid Rynek, Katowice.


10. Spårläget är på sina ställen katastrofalt. Hastighetsnedsättning? Nej då, det gäller att komma över så fort som möjligt!


11. Spårläget....


12. Vid slingan för linje 41, Katowice Plac Miarki.


13. Vändslingan för linje 6 och 16 vid Brynow Petla, Sydligaste punkten på nätet.


14. Centrala Katowice. Vackert ??


15. Katowice Rondo. En stor rondell och spårvägshållplats, med en motorvägstunnel därunder.


16. På väg mot Chorzow.


17. Szopienice Petia, vändslinga för 23 och 37.


18. Linje 21 och 22 vänder vid Hulta Katowice Petla.


19. Dabrowa Gomicza.


20. Czeladz Petla. Ett höghusområde i glada färger. Här vänder linje 22 och 32.


21. Enkelspårssträcka.


22. Bedzin Przemsza.


23. Slingan för linje 14 och 26 vid Myslowice Dworzec, i anslutning till PKP pendeltågsstation.


24. Chebzie Petla.


25. Möte på enkelspårsträcka.


26. Enkelspår.


27. Möte med arbetsvagn i Bytom.


....till del 2, här finns fler bilder från Katowice med omnejd.


Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, uppdaterad 6 juni 2007. Vid mail, tag bort "X" i adressen.