Bilder från smalspåriga Emådalsbanan, 17 juni 1981.

Ett historiskt bildreportage från dåvarande smalspårsbanan Vetlanda - Kvillsfors - Järnforsen. Även kallad Emådalsbanan.
Vagnuttag sker här med dubbla Z4p mellan Vetlanda och pappersbruket i Kvillsfors.
Sträckan till Kvillsfors byggdes om till normalspår 1985-87, då även spår till Pauliström anlades.
Låt bilderna tala...


Två Z4p står beredda i Vetlanda inför dagens körning.


Två normalspårsvagnar som skall till pappersbruket i Kvillsfors.
Vagnarna ställs på överföringsvagnar, Q37p. Smalspåret är 891 mm, jämfört med normalspårets 1435 mm.


Så är vi iväg med två vagnar och två lok (lokomotorer).


Vi närmar oss Holsbybrunn!


Vägövergången i Holsbybrunn bevakas av medföljande flaggvakt.


.


Raksträcka vid Alseda.


Järnvägen följer till stor det utefter väg 127 mellan Vetlanda och Målilla .


Emån i förgrunden.


.


Framme i Kvillsfors.


Nu måste vi göra rundgång med loket för att backa ner vagnarna till Nyboholms pappersbruket.


Stångkopplet monteras.


Mycket och ganska tungt manuellt arbete.


Så backar vi långsamt ner till bruket.


Lämnar av de två ankommande vagnarna.


Växlar med Z4p.


Hämtar en lastad vagn som skall tillbaka till Vetlanda.


Passerar växeln och kommer ut på linjen igen.


Så bär det iväg, åter mot Vetlanda.


En sista bild vid en mindre vägövergång.


Karta från 1930-talet.

Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 18 december 2009. Vid mail, tag bort "X" i adressen.