Trådbussar i Landskrona.

Detta är en sida med bilder från Landskrona, Sveriges enda trådbuss stad. Landskrona fick trådbussar 2003,
och det är ett modernt trådbuss-system. Tyvärr finns bara en linje, mellan nya järnvägsstationen och centrum, "Stationspendel".
Tre trådbussar med nummer 6991-6993 finnes.

Tidigare har det funnit trådbussar i Göteborg och Stockholm, men dessa lades ner på 1960 talat. Trådbussen som system
finns i ett flertal städer i Europa, och österut finns mycket stora system. I bl.a. Schweiz finner vi mycket moderna bussar,
som dubbel-ledbuss och bussar med släpvagn.

Bilderna nedan, från Landskrona är tagna juli 2009


Järnvägsstationen och trådbussens ena ändstation.


Leverantörer av bussarna är Solaris/Ganz.(Budapest). Typ:Trollino 12.


Motorn är på 165 kW, max effekt 270 kW. Topphastighet 65 km/tim.


Vilan hpl. Bussarna har individuella namn, här Elvira.


Bussen kan, utan kontaktledningsmatning köras upp till 4 km vid fulladade batterier.


Kontaktledningsupphängning. 750 V linjespänning.


Kontaktledningsupphängning.


Buss nr 6992, Elvira.


Buss nr 6991, Ella.


Ella.


Elvira.


Elvira.


Ella.


Tidtabellen, turtäthet på upp till 7 turer/tim.


Landskronas busslinjenät. Endast linje 3, röd, är trådbuss.


Lasarettet Norra.


.


Åter vid järnvägsstationen.


.


.


Mera trådbussar?! ... Stort och modernt trådbuss system i Luzern (Schweiz) finner ni här.

Eller i Zurich (Schweiz) hittar ni här.

 

Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 1 augusti 2009. Vid mail, tag bort "X" i adressen.