Göteborgs Spårvägars M28 i nummerordning.

En bildserie från Göteborg med spårvagnstypen M28. Samtliga i drift varande 66 vagnar finns med, nummerserie 701 till 770.
Vagnarna 712, 733, 764 och 765 är skrotade. Ett flertal olika målningar har förekommit under årens lopp. 701, 705 osv, visar den nu gällande varianten.
Bilderna är i nummerordning och fotograferade under hösten 2005, om inget annat anges.
Denna vagnstyp byggdes under åren 1965 till 1967 av ASEA.
De flesta av vagnarna har namn efter berömda/välkända Göteborgare.


701 Viktoriagatan.


702 vid Sahlgrenska södra. Per Dubbsgatan.


703 vid Sälfjordsgatan


704 Per Dubbsgatan.


705 på infart till Vårväderstorget, Biskopsgården.


706 Annedalslänken.


707 Vasagatan.


708 Kungsportsbron, Avenyen.


709 Marklandsgatans hållplats.


710 Uppfarten till Göta Älvbron från Hisingssidan.


711 Hållplats Vagnhallen Majorna.


712 är skrotad.
713 Västra Hamngatan, i vintras.


714 Karl Johansgatan.


715 Marklandsgatan.


716 Redbergsvägen, Olskrokstorget.


717 Järntorget.


718 Södra Vägen vid Korsvägen.


719 Korsvägen.


720 Aschebergsgatan, ovanför Chalmers.


721 Stampgatan.


722 Frölunda, Orgelgatan.


723 Slingan i Torp.


724 Härlanda, med ny typ av växelsignal.


725 Södra Allégatan.


726 Härlanda.


727 Älvsborgsgatan.


728 Göta Älvbron vid Nordstan.


729 Älvsborgsplan.


730 Redbergsplatsen.


731 Wavrinskys plats, slingan.


732 Södra Hamngatan.


733 Skrotad.
734 Avenyen.


735 Frölunda.


736 Vagnhallen Majorns hållplats.


737 Broklaffen på Göta Älvbron.


738 Ullevi.


739 Styrmansgatan, Karl Johansgatan.


740 Marklandsgatan.


741 Göta Älvbron.


742 Chalmers hållplats, med infart till Chalmerstunneln.


743 Per Dubbsgatan.


744 Göta Älvbron.


745 Aschenbergsgatan.


746 Chalmers.


747 Aschenbergsgatan.


748 Skånegatan, Scandinavium.


749 Första Långgatan.


750 Slingan i Kålltorp


751 Ullvi norra. Stampgatan.


752 Marklandsgatan.


753 Korsvägen.


754 Västra Hamngatan.


755 Vasagatan.


756 Redbergsvägen


757 Vasagatan.


758 Kålltorp.


759 Biskopsgården, Vårväderstorget


760 Frölunda.


761 Biskopsgården.


762 Skånegatans gräsbanvall.


763 Stampgatan.


Vagnarna 764 och 765 är skrotade.
766 Frölunda.


767 Wavrinskys plats


768 Järntorget.


769 Stampgatan.


770 Södra Vägen.
Detta var alla bilderna. Fler spårvagnar?? Gå till Huvudmenyn och välj.

 

Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, oktober-2005. Rev, jan-09. Vid mail, tag bort "X" i adressen.