Malmbanan 29 - 31 augusti 2003.

Klicka på bilderna för att förstora.     Bilderna är ganska stora, kan ta lite tid.

IORE vid Murjek.
 
IORE vid Murjek.
 
Kiruna lokstation.
 
Kiruna lokstation.
 
 

DM3 vid Abisko.
 
Möte med Conex tåg.
 
Vassijaure station.
 
El15, multipel vid Riksgränsen.
 
 

Dm3 vid Riksgränsen.
 
Dm3 vid Riksgränsen station.
 
Katterat.
 
Katterat.
 
 

Dm3 med malmtåg, från Rombaksbotn.
 
Dm3 vid Riksgränsen.
 
Riksgränsens lokstall med gränsröse.
 
Riksgränsens lokstallsruin.
 
 

Riksgränsens lokstallsruin.
 
Gränsröse och lokstallsruin.
 
Björnfjell.
 
Björnfjell.
 
 

Björnfjell.
 
Björnfjell.
 
Björnfjell.
 
Björnfjell.
 
 

Björnfjell.
 
Björnfjell.
 
Riksgränsen.
 
Riksgränsen.
 
 

Riksgränsen.
 
Nära Katterjåkk.
 
Riksgränsen.
 
Vassijaure.
 
 

Abisko Ö.
 
Abisko Ö.
 
Abisko Ö.
 
Kiruna.
 
 

Gamla Norddalsbrua.
 
Vassijaure.
 
Låktatjåkka hpl. Här stannar 10 vagnars tåg!

Till övriga bilder, Huvudmenyn.

E-post: XXXrune.feldt@telia.com © 21 februari 2005.  Tag bort XXX i adressen.