Några bilder från översvämningen i Mölndal 10 - 14 december 2006.Ågatan, norrut, helt under vatten.


Ågatan söderut. Bra med upplysningen om översvämning...


Gång- och cykelbana!


Mölndalsån har alltid svämmat över, mer eller mindre, med jämna mellanrum.


Vattenrondell.


Folkets Hus och stadsbiblioteket helt omgivet av vattenmassorna.


Ågatan södra delen, norrut.


.


Västkustkanalen, nej förlåt jag menar Västkustbanan. Betongtråget korsar under motorvägen.
Tråget är felkonstrerat då det saknas en rejäl skyddsmur mot Mölndalsån. Samma typ av översvämning hände för ett antal år sedan.
Och ingen åtgärd har skett!! Otroligt.


Göteborgsvägen med spårväg i mitten.


Göteborgsvägen igen.


Samma plast, fast en torrare årstid.


Spårvägshållplatsen Mölndals Sjukhus.


Förbjudet att beträda spårområdet... 30 knop för motorbåtar eller...


Göteborgsvägen igen.


Vattenfyllt tråg. Stopp i all tågtrafik till vidare.


Hållplatsen Mölndals sjukhus.


Spårvägsspåren under MölndalsBro.


Ännu en översvämning, för länge sedan. Foto vid MölndalsBro.


Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 16 december 2006. Vid mail, tag bort "X" i adressen.