Köpenhamns Metro, 2009.

Köpenhamns metro är intressant på så vis att tågen är helt förarlösa. En avancerad och omfattande teknik styr tågen.
Varje tåg består av tre vagnar och går normalt med 2 till 6 minuters intervall. Nätet består av två linjer, M1 och M2,
med totalt 22 stationer och en längd av drygt 20 km. Varje tågsätt är 39 meter och har en maxfart av 80 km/tim.
Här följer några bilder från Metron, tagna den 2 juli 2009.


Ett tåg på väg in mot Köpenhamns Lufthamn som är en av slutstationerna.


Metrostationen, Köpenhamns Lufthamn.


Passagen mellan Metron och Kastrups flygplats.


.


.


.


Avkänningsplatta för att stanna tåget exakt mittför plattformen.


.


Vagnana kan kopplas ihop, med plattformslängden tillåter bara ett vagnsätt.


Öresunds station. Nersänkt mellan spontade väggar.


Lergravsparken, station. Tunnelstationerna har glasväggar mot spåren.


Amagerbro stationsuppgång är ganska typisk för Metron.


Tunnelstationerna är också ganska enhetliga. Plattformarna är korta, bara ca 45 meter.


Från tågets förarhytt. Nej förresten, förarhytt finns ju inte. Men från främsta plats i vagnen.


Tunnelbild.


Flintholms station. Här korsar två S-banestråk. En stor bytesstation.


Flintholms station.


Flintholms station och en av S-banen.


Flintholms station.


Flintholms station. I bakgrunden syns två S-bane stationer.


Station, Forum.


Interiörbild från vagnen.


Bild på växel.


Rörligt kryss spår.


Detaljbild av kryssningsspetsen med växeldrev.


.


Danmark är ju helt platt så här får man skapa bergen med hjälp av kulisser.


.


.


Örestad.


Örestad.


Sista bilden är från Kastrups station. Inte att förväxla med Kastrups Lufthamn som är nästa station.

Fler bilder från Köpenhamn Metro, som är tagna 2003 finns här.Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 13 augusti 2009. Vid mail, tag bort "X" i adressen.