Malmö museispårväg.

Museispårvägen i Malmö kör trafik vissa helger under sommaren. Det är MSS vagn 100 som trafikerar Banérkajen,
vid Tekniska musset och till Stadsbiblioteket. Vidare till Malmöhus Slott och åter till Banérkajen.
Här följer några bilder från en tur den 4 juli 2009.

Vid Banérkajen.


Spårvagn MSS nr100, tillverkad 1906 på Kockums.


Interiörbild.


Sommarens tidtabell.


.


.


.


.


En för Malmö typisk luftledningsupphängning.


.


Malmö stads vapen.


.


Framme vid stadsbiblioteket.


Här gäller det att lägga om släpbygeln, innan återfärden.


.


Inväntar avgång från Stadsbiblioteket.


Slingar vid Malmöhus, Bastionen.


Två tidsepoker.


.


.


Vagn MSS EF20 inne på Tekniska museets gård.

Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, uppdaterad 27 juli 2009. Vid mail, tag bort "X" i adressen.