Spårvagnar i Grenoble.

Bilder från "vinter OS-staden" Grenoble, i Franska alperna. Fotograferade 25 maj 2012.
Nätet är totalt 35 km och har fyra linjer, benämnda A till D. Den första linjen öppnades 1987. Grenoble har varit en föregångsstad, vad gäller modern spårvägsutbygnad i Frankrike.


Place de la Gare. Järnvägsstationen


Place de la Gare. De två vagntyperna som användes i Grenoble.
Till vänster den nyare typen från Alstrom TFS. Till höger en äldre typ, också denna från Alstromer Citadis.


Place de la Gare.


Place de la Gare.


Avenue Alsace Lorraine.


Avenue Alsace Lorraine.


Avenue Alsace Lorraine.


.


Lägg märke till bommen som förhindra olovliga fordon i spåret.


Bommen öppen för spårvagnen.


Saint Louis.


Reklammålad spårvagn.


Saint Louis.


Rue Raoul Blanchard.


Rue Raoul Blanchard.


Halles Ste Claire.


Linjekarta för kollektivtrafiken.


.


Typisk hållplats.
 

Åter till huvudmenyn, tåg- och spårvägar.

Åter till sidan med nio olika spårvägsstäder, maj 2012.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 16 juni 2012. Vid mail, tag bort "X" i adressen.