Spårvagnar i Rostock.

Rostock på Tyska Östersjökusten och dess spårvagnar. Staden har 200 000 invånare, med omgivning ca 300 000 invånare. Bilder från två dagar i månadsskiftet maj-juni 2012.
Nätet består av 32 km, med 5 linjer och normalspår. Vagnparken är 40 st Duewag/DWA och ett mindre antal gamla Tatravagnar, T6A2M med släpvagn.


Spårvägen går i en tunnel under järnvägen vid Hauptbahnhof. Här en bild från denna hållplats.


Här kommer en vagn upp från spårvägstunnelns södra del.


Platz der Freundschaft.


Goetheplatz.


Goetheplatz.


Schröderplatz.


Kröpeliner Tor. Tornet i bakgrunden.


Schröderplatz.


Övergångsväxlar, trots att man kör med enriktningsvagnar.


Kröpeliner Tor.


Spårvagnstrafiken är förhållandevis gles, 15 min stora delar av vardagen. Värst är det på söndagar, med 30 minuters intervall!.
Dessutom är stoppen vid hållplatserna väldigt, onödigt, långa.


Lange Strasse.


Lange Strasse.


En museivagn ute på tur. Lange Str.


En museivagn.


Neuer Markt.


Vagn mot Neuer Markt.


Neuer Markt. Det rosa huset är Rathaus.


Museivagnen igen, nu på Richard Wagner Str.


Nerfarten till tunneln vid Hauptbahnhof, norra sidan.


Nerfarten till tunneln vid Hauptbahnhof, norra sidan..


Tunneluppfartens södra sida.


Tunneluppfartens södra sida..


Hållplats, Hauptbahnhof.


Hållplats, Hauptbahnhof.


Hållplats, Hauptbahnhof.


Steintor IHK.


Vid Steintor.


En Tatravagn med släpvagn vid Neuer Markt.


En annan Tatravagn med släpvagn också vid Neuer Markt.


Vid Steintor.


Leibnizplatz.


Norra tunnelnerfartan. Det ljusblå huset i fonden är Hauptbahnhof.
 

Åter till huvudmenyn, tåg- och spårvägar.

Åter till sidan med nio olika spårvägsstäder, maj 2012.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 18 juni 2012. Vid mail, tag bort "X" i adressen.

besöksräknare

statistik