Ånglok

Register till tidskriften

TÅG

årgångar 1978 – 1996


Sammanställt av Rune Feldt © 1997
RC-lok


Besök gärna mina bildsidorna med järnvägs- och spårvägsbilder.Detta register till tidskriften TÅG är sammanställt helt ideellt under flera år och innehåller säkert, trots korrekturläsning, flera fel och brister. Ämnessorteringen är också många gånger subjektiv, då många artiklar ofta spänner över flera områden. Detta innebär att samma artikel kan finnas under flera ämnesrubriker. Skicka gärna e-post med synpunkter, ideér och kommentarer till rune.feldt@telia.com.


Innehåll
I registret finns allt med utom anslagstavlan, annonser och fotoerbjudanden. Notiser i TÅG-Nytt finns för åren 1992–96, men endast större notiser med egna rubriker. Urvalet blir i detta fall något subjektivt.


Uppbyggnad
ArtikelBokstavstroget återgivet.
InnehållKortfattad subjektiv komplettering av artikelnamnet.
Författare  Artikelförfattare.
NotnNotis, storlek mindre än en spalt, anges inte om annan beteckning finns.
lLedare, redaktörens spalt.
bBrev, insändare.
rRecensioner av böcker, almanackor och video.
tnStörre TÅG-Nytt notiser (1992-96).
LandArtiklar som i huvudsak handlar om andra länder.
SpalterLängden på artikeln anges i antalet spalter. En sida räknas som tre spalter. Ingen notering = mindre än en spalt.
FotoAntal fotografier, ritningar eller illustrationer.
År-nr-sidÅrgång, nummer och sida (T står för speciellt T-bane nummer, 1980).Ämnesrubriker
Storleken på varje registerdel har angivits för att lättare kunna bedöma nedladdningstiden. Observera att samma artikel kan återfinnas under flera ämnesrubriker. Välj en rubrik!

 
 1. Bana, spår, banöverbyggnad och elledning samt BA-avdelningen  26 k
 2. Bildserie och bildreportage  30 k
 3. Brev och insändare i notisform  80 k
 4. Byggnader, stationshus och andra järnvägsbyggnader  11 k
 5. Diesellok, ofta tekniska beskrivningar  12 k
 6. Ellok, ofta tekniska beskrivningar  13 k
 7. Forskning, pågående, kommande och planerade projekt  36 k
 8. Framtiden, utredningar, förslag och framåtblickar  23 k
 9. Färjor, tågfärjetrafiken  7 k
 10. Författarregister; A-F  83 k
 11. Författarregister; G-K  80 k
 12. Författarregister; L-M  80 k
 13. Författarregister; N-R  58 k
 14. Författarregister; S-Ö  91 k
 15. Historiska artiklar, alla artiklar med rent historisk anknytning; A-M  56 k
 16. Historiska artiklar, alla artiklar med rent historisk anknytning; N-Ö  63 k
 17. Kåserier, kuriosa, om människan i järnvägsmiljöer  17 k
 18. Lokaltrafik, spårvagnar och T-bana (ej pendeltågstrafik)  14 k
 19. Modelljärnvägar  7 k
 20. Motorvagnar  22 k
 21. Museiföreningar, allt som hör ihop med dessa, dock ej SJK  40 k
 22. Politik och ekonomi  12 k
 23. Recensioner av böcker, bokverk, tidtabeller, trycksaker och video  41 k
 24. Resor och resereferat  30 k
 25. Signalsystem, oftast tekniska beskrivningar eller förklaringar  5 k
 26. SJK. Allt som gäller föreningen och dess verksamhet  53 k
 27. Smalspår, artiklar som i huvudsak har smalspårsanknytning  30 k
 28. Tidtabeller, nya tågplaner, men även äldre  11 k
 29. Trafik, aktuella händelser  85 k
 30. Utlandet, artiklar om övriga länder  61 k
 31. Vagnar, såväl gods- som personvagnar, nutida och historiska  21 k
 32. Ånglok  37 k
 33. Återblickar  7 kSJK Tidningsförsäljning
Äldre nummer av tidskriften TÅG, fr.o.m. 1988, kan köpas av SJK Tidningsförsäljning, Box 1229, 183 12 Täby, tel/fax 08-758 95 59.

[ SJK, Svenska Järnvägsklubben | Tidskriften TÅG ]


Se även Databas över järnvägsartiklar där du kan söka på artiklar i olika tidskrifter.Har du synpunkter eller kommentarer på registret?
Maila och tala om vad du tycker nu!
Har du skrivit en artikel som står med i registret? Vill du få en epost-länk till dig från artikeln i registret? Skicka ett mail, så ordnar vi det!
Du är den :e besökaren sedan dec 2004.
Dessförinnan har registret haft ca 35000 besök sedan starten i augusti 1997.

Senast uppdaterad den 18 januari 2011 av Webmaster Rune Feldt. (tag bort XX i adressen)besöksräknare