Trådbussar i Luzern.

Luzern med ca 200 000 invånare ligger vid Vierwaldstättesjön och turisterna är här många.
Staden saknar spårvagnar, med har ett vitt utbrett trådbussnät.
Här kommer några bilder på lite olika trådbussfordon. Bilder från juli 2009.

.


.


Luftledningsväxel.


Trådbusskorsning.


.

Trådbuss med släpvagn.


Dubbelledbuss.


.


Släpvagnskoppling.


Släpvagnskoppling.


Släpvagnskoppling.


Trådbuss med släpvagn.


Dubbelledbuss.


.


.


.


Luftlednings virrvarr! Trådbussen kräver ju två "trådar" till skillnad från spårvägen som har
sin nolla i skenorna. Dessutom får de båda trådarna aldrig någonsin har beröring med varandra.


.


Tillbaka till Österrike/Schweiz-sidan.

 

Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 25 juli 2009. Vid mail, tag bort "X" i adressen.