Blandade spårvägsbilder från Göteborg, hösten 2000


Ringliniens vagn 43, Vasagatan

Ringliniens vagn 198 med släp möter vagn 15, Park Viktoriagatan

Ringliniens vagn 15, Vasaplatsen

Linje 9 (M21), mot Stigbergstorget

Linje 7 (M21), Lilla Torget
 

Linje 7 (M21), möte vid Annedalsbron

Linje 7, Lantmilsgatan

Ringliniens vagn 302, Sankt Sigfrids plan

Linje 7 och linje 2, Axel Dahlströms torg

Linje 7, mot Frölunda torg
 

Linje 6 (M21 reklam), Runstavsgatan

Linje 6, Olskrokstorget

Linje 6, Redbergsvägen vid Flamman

Linje 5, växel, Godhemsgatan

Linje 5, rondellen, Mariaplan
 

Linje 5, gräsbanvall vid Ekedal

Linje 4, uppifrån Mölndals Bro, Broplatsen

Linje 4, mot Sankt Sigfrids plan

Linje 4, uppifrån Mölndals Bro, Broplatsen

Linje 4, manuell växelomläggning, slingan Kålltorp
 

Linje 3, Stigbergstorget

Linje 2, Marklandsgatan

Linje 2, gräsbanvall vid Hjalmar Brantingsplatsen

Linje 1, Linnégatan

Påslaget för nya "Kringen"-tunneln vid Chalmers
 

Tunnelinfart för "Kringen" vid Södra vägen

"Kringen"-tunnelbygget vid Chalmers

Linjeomläggning för ombyggnad av Korsvägen

Spårbyte vid Avenyn-Valand

Spårbyte vid Brunnsparken
 

Ombyggnad och spårbyte vid Korsvägen

Spårbyte vid Valand-Vasagatan

Linje 2, vid Drottningtorget

Linje 5, Hjalmar Brantingsgatan

...och några bilder från Stockholm

 

Liljeholmen

Lilla Essingen

Alvik

Nockebybanan

<- Tillbaka till huvudmenyn.

© 2000 Rune Feldt. Tag bort X i adressen om ni mailar..
Senast uppdaterad den 23 februari 2005.