Byggnation av triangelspår för direkt godstrafik mellan Lärje och Hamnbanan i Göteborg.

Bygget består av en 550 meter lång betongbro, av samma utförande som den befintliga bron, och som den nya bron ansluter till, strax öster om själva Marieholmsbron, se kartan. Norrut byggs en 650 meter lång bank. Här ansluter spåret till det kommande dubbelspåret på Bergslagsbanan. Eller Norge/Vänerbanan som den numera heter officiellt.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

 

På kartan är den nya bron markerat med rött. Avgrening från Bergslagsbanan vid Lärje och i en båge som ansluter till befintlig bro mot Marieholmsbron. Vidare över Göta Älv och mot Hamnbanan.
De första brostöden är klara inne på slakthusområdet. Den vita byggnaden i bakgrunden kommer att rivas. Foto maj 2006.
Första delen av bron är formsatt för gjutning, maj 2006.
GreenCargo med konteinergodståg från Hamnbanan på väg över Marieholmsbron i riktning Sävenäs.
Waterloogatan från Slakthusgatan. Två brostöd är synliga, ett skall bli precis i bildens förgrund.
Slakthusgatan passerar under Bergslagsbanan och spårvägens linje till Angered. Foto juli 2006.
Här pågår rivningen av fryshuset. Bron skall gå "rakt igenom".
Här ser vi samma två brofundament, men nu från Waterloogatan mot Slakthusgatan.
Slakthusgatan. Den nya bron skall passera hitom den befintliga bron. Den gamla bron kommer att ersättas med en dubbelspårsbro för Bergslagsbanan när denna byggs ut om något år.
E45, Marieholmsleden, i förgrunden. På Marieholmsbrons vänstra sida kommer den nya bron att ansluta.
Här sker gjutningen av det nya brosegmentet som skall innehålla skiljeväxeln, för trafiken mot Bergslagsbanan resp. för tågen mot söder och öster.
Samma sektion som förra bilden, fast från andra hållet.
Befintlig brosektion skall så småningom lyftas bort. Den nya sektionen, som syntes på de tidigare bilderna, kommer då att lanseras (skjutas) på plats. Detta arbete är planerat till påskveckan, då det blir totalt trafikstopp under ca 5 dagar.
Här ser vi "skiljet" från andra hållet. Foto januari 2007.
Korsningen Slakthusgatan, Waterloogatan.
Samma ställe som förra bilden.
Norrut, anslutning till Bergslagsbanan.
Norrut, fast nu från Waterloogatan.
Läget Januari 2007.
Januari 2007.
Pålningsarbete för bron över slakthusgatan. En M31 på Angeredsbanan.
Kommande bild.
Kommande bild.
Kommande bild.

 

Till huvudmenyn, på huvudsidan.


E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 20 januari 2007. Vid mail, tag bort "X" i adressen.