Några bilder från AvestaKrylbo, Tierp och Uppsala, 11 sep. 2006.Avesta Krylbo.


Tierps stationshus.


Ra 987 passerar Tierp på väg "hem" från TÅG 150 i Gävle.


Upptågets Regina i Tierp.


Här schaktas för nytt Resecentrum i Uppsala.
Se vidare: http://www.uppsalaresecentrum.se/resecentrum/templates/StartPage.aspx?id=153


Nytt Resecentrum.


Uppsala stationshus från gatan.


Uppsalapendeln och X2, båda mot Stockholm.


Ännu en bild på blivande Resecentrum. Här låg Uppsala Östra och Lännakattens slutstation för inte så länge sedan.

 

Åter till huvudmenyn, övriga bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 30 september 2006. Vid mail, tag bort "X" i adressen.